Nova protesta del personal del DSD

Treballadors que no han cobrat la seva nòmina de forma íntegra, bretxa salarial, o manca de personal, alguns dels motius de les mobilitzacions