Sanitat

El Departament de Salut de Dénia estrena nova web i nou logotip

La reversió sanitària a la Marina Alta ja es reflecteix també en xarxes socials i imatge corporativa
Nova imatge corporativa del Departament de Salut de Dénia. / DSD

Entre els canvis que ens porta la reversió sanitària a la Marina Alta, s'hi inclou una transformació de la imatge corporativa. El Departament de Salut de Dénia ha creat un nou logotip i adaptat la seva imatge als nous temps, a més d'estrenar pàgina web, https://denia.san.gva.es/ca/inici

La nova web, ja accessible, s'estructura al voltant de sis grans blocs: departament de salut, hospital, atenció primària, ciutadania, professionals i gabinet de comunicació.

En primer lloc ofereix una visió general de com es reparteixen els punts d'assistència sanitària entre els diferents municipis de la Marina Alta.

L'apartat que fa referència al hospital recull la localització a Google Maps, el contacte i la cartera de serveis del centre hospitalari. Aquest darrer apartat, dedicat a les especialitats, s'ha dividit en tres categories diferenciades: mèdiques, quirúrgiques i de diagnòstic.

La pestanya dedicada a la atenció primària ofereix la geolocalització, horari i telèfon de tots els centres sanitaris integrats, centres de salut i consultoris de la xarxa assistencial pública de la Marina Alta.

La nova web aglutina al voltant de la pestanya adreçada als ciutadans aquells temes amb informació de servei als pacients. Des d'ella es pot accedir al 'portal del pacient' de la Conselleria de Sanitat; a més d'habilitar un quadre de cerca de totes les sigles mèdiques. També disposa un accés al SAIP (Servei d'Atenció i Informació al Pacient) i al departament de Documentació Clínica.

La pàgina recull també el servei de 'mostrador virtual', una APP des d'on es poden consultar cites hospitalàries, accedir als resultats de les proves diagnòstiques o fer chek-in des del mòbil en arribar a les consultes externes de l'hospital.

D'altra banda, el Departament de Salut de Dénia, amb l'objectiu de promoure una comunicació més accessible i propera, ha habilitat nous perfils a Facebook, X, Instagram i YouTube.