Serveis Públics

El contracte de neteja de Calp està paralitzat

Mentrestant el servei continuarà prestant-se de manera provisional com fins ara
Foto / Ajuntament de Calp

El contracte de neteja adjudicat al mes de maig a Calp a Acciona, ha quedat paralitzat provisionalment després del recurs presentat per la segona empresa classificada en aquest concurs. Així ho constaten fonts municipals.

Des del consistori expliquen que aquesta setmana l‟Ajuntament ha rebut el recurs especial interposat per la segona empresa classificada contra l‟adjudicació del contracte del servei de recollida de RSU i neteja viària, amb la interposició d‟aquest recurs i tal com marca la Llei de Contractes del Sector Públic la formalització del contracte queda en suspens fins que es pronunciï el Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals.

Recordar que en el ple del mes de maig passat es va adjudicar el contracte del servei de recollida de RSU i neteja viària a la mercantil Acciona per un import de 38.738.553,59 € i 9 anys de concessió després de la proposta realitzada per la Mesa de Contractació.

Al procés de licitació es van presentar cinc empreses. En aquest procediment va participar-hi un Comitè d'Experts en la matèria, constituït per personal aliè a l'Ajuntament amb excepció d'un dels seus membres, que va ser nomenat pel ple municipal. Aquest Comitè és el que va analitzar els criteris basats en judicis de valor. Després de l'informe d'aquest Comitè, la mesa va avaluar els criteris objectius mitjançant l'aplicació de les fórmules previstes a la Llei de Contractes al Sector Públic.

No hi ha un termini determinat perquè el Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals es pronunciï per la qual cosa no hi ha possibilitat de saber quan es podrà formalitzar definitivament el contracte. Mentrestant el servei continuarà prestant-se de manera provisional com fins ara.