Ocupació

Calp reedita un nou Pla d'ocupació dotat amb més d'un milió d'euros

S'oferten un total de 68 llocs per concurs i durant un any

El Govern calpí, en la intenció de posar en marxa polítiques actives d'ocupació, anuncia la reedició del Pla d'Ocupació Local que dóna continuïtat a l'iniciat el 2021 i està dotat amb 1'1 milions d'euros (1.147.528,72 €). Ja s'han publicat al BOP les bases per a la contractació temporal de personal inscrit al Servei Públic d'Ocupació per promoure la reactivació de l'ocupació després de la pandèmia.

La provisió daquests llocs es realitzarà per concurs i la durada dels contractes és fins a final dany. S'ofereixen un total de 68 llocs amb les categories professionals següents: 10 llocs de personal de neteja, 13 llocs de peó, 4 llocs de peó de jardineria, 5 llocs de conserge de la Casa de Cultura, 5 llocs de conserge d'Esports, 10 llocs de peó de jardineria. llocs vigilant ambiental, 7 auxiliars administratius, 3 auxiliars administratius de turisme, 10 administratius i un auxiliar administratiu de Biblioteca.

Per prendre part en aquest concurs, els aspirants hauran d'estar inscrits al servei públic d'ocupació amb una antiguitat mínima de 3 mesos ininterromputs, no percebent prestacions o subsidis per desocupació, estar empadronat a Calp i tenir complerts 16 anys. Les sol·licituds per prendre part al concurs de mèrits es presentaran fins al 12 de juliol a l'OAC.

L'alcaldessa, Ana Sala, ha assenyalat que així se segueix apostant per polítiques d'ocupació que permetin donar cobertura a les situacions de vulnerabilitat, i per facilitar l'accés al mercat laboral a les persones amb més dificultats.