Serveis Socials

Calp modifica les bases de les subvencions per a la rehabilitació de façanes

Renovació, rehabilitació de façanes i elements addicionals

Calp ha aprovat per unanimitat modificar les bases de concessió de subvencions per a la rehabilitació de façanes dedificis. L'objectiu dels canvis a aplicar és simplificar la propera convocatòria.

Es contemplen dues línies, la primera adreçada a actuacions integrals de renovació o rehabilitació de façanes (no s'hi inclouen les cobertes de l'edifici) de l'edificació col·lectiva del municipi, a excepció de la tipologia agrupada fora del nucli urbà. És a dir, aquesta línia es podrà sol·licitar tant al nucli antic com al nucli urbà.

I per altra banda, la línia 2 està dirigida a actuacions de caràcter puntual sobre elements addicionals a façana (antenes, aparells d'aire condicionat, tendals, cablejats, etc.) i que visibilitzin un adequament i millora en les condicions estètiques en la seva totalitat a les edificacions emplaçades al nucli històric. S'hi inclouen també les actuacions puntuals de pintura i/o sanejament de paraments de la façana. Aquesta línia només afecta a façanes del nucli antic.

Juan Manuel del Pino és el regidor de Territori