Seguretat Ciutadana

La Policia de Calp va realitzar més de 700 rescats i auxilis durant 2022

Més de 20.000 actuacions en seguretat ciutadana, seguretat viària, denúncies, depòsit municipal de vehicles i en matèria administrativa

La Policia Local de Calp ha publicat un informe que recull l'estadística d'intervencions realitzades dins de les seves competències respectives al llarg del 2022. Segons aquest document els agents de la Policia calpina van realitzar un total de 20.538 actuacions distribuïdes en seguretat ciutadana, seguretat viària, denúncies, depòsit municipal de vehicles i en matèria de Policia Administrativa.

Destaquen les intervencions en material de Seguretat Ciutadana, un total de 4.527, que inclouen la intervenció dels agents a rescats i auxilis (710), actuacions pròpies de la unitat de Violència de Gènere que inclouen vigilància i comprovacions (703), la intervenció de la Policia Local a aldarulls i baralles (219), en casos de  violència domèstica, menors, etc. (92), a robatoris i furts (86), a incendis forestals i habitatges (82), a actes vandàlics (47) o detencions (41), entre d'altres i seguint aquest ordre de major a menor nombre.

En matèria de Seguretat Viària la Policia Local va intervenir en 311 accidents amb danys materials, 198 controls preventius, 61 accidents amb ferits i 36 alcoholèmies amb resultat positiu.

Pel que fa a les denúncies realitzades al llarg de l'any passat, es van registrar 3.326 denúncies per infraccions de trànsit, 26 denúncies per infraccions de medi ambient, 14 per exercir la venda no sedentària sense autorització, 35 denúncies a propietaris danimals, 240 denúncies per infraccions dordenances municipals i 45 actes de dipòsit de mercaderies.

Així mateix, el document recull l'activitat del dipòsit de vehicles on es va registrar l'entrada de 1.037 vehicles, la majoria per infraccions de trànsit o implicació en accidents però també per abandó en via pública o per la seva recuperació després d'haver estat sostrets.

Unes estadístiques mostren també un important increment de les actuacions relatives a la Policia Administrativa amb 10.400 actuacions que van del registre de documents a comprovacions de convivència i residència, respostes d'ocupacions o talls de via, vigilància d'obres, etc. Com a dada curiosa destacar que de 289 recepcions d'objectes perduts 169 van ser tornats als seus propietaris.