Pressupostos

Aprovat definitivament el pressupost de l'Ajuntament de Dénia que puja a 74,7 milions d'euros

Aquesta planificació econòmica entra en vigor el dimecres 13 de març
Imatge de la façana de l'edifici consistorial de Dénia / Miriam Pagan

Una vegada transcorregut el període d'exposició pública, i en no haver-se rebut cap al·legació, queda aprovat, definitivament, el pressupost general de l'Ajuntament de Dénia per a aquest 2024, que puja a 74,7 milions d'euros. Aquesta planificació econòmica entra en vigor dimecres 13 de març, després de la seva publicació, el dimarts dia 12, al BOP, Butlletí Oficial de la Província.

En aquest pressupost destaca un augment del 13,56% de la despesa real a Inversions, que puja a 7.275.290,12 euros; una disminució dels despeses financeres per la amortització anticipada de préstecs i una pujada del despesa corrent en béns i serveis de prop del 40% a causa de la inflació.

Pel que fa al capítol de Ingressos, existeix un augment del 10,30% a l'ingrés previst pel cobrament de l'impost sobre béns immobles (IBI), que puja a 25.532.217,72 euros; i una baixada del 14,35% als ingressos procedents de la recaptació de l'ICIO (Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres) i del 6,19% en concepte de plusvàlua. El pressupost contempla també la previsió d'un fons de contingència de 724.000 euros per fer front al pagament de sentències urbanístiques anteriors.

Les inversions principals previstes per a aquest exercici són la rehabilitació de l'edifici de Torrecremada, obra cofinançada per l'Ajuntament de Dénia i la Generalitat Valenciana que està previst finalitzar aquest any; l'execució de projectes seleccionats per la ciutadania a les darreres edicions dels Pressupostos Participatius o la reurbanització del carrer Elx i diversos carrers del barri de les Roques, entre d'altres.