Obres

L'Església Parroquial de Santa Caterina Màrtir de Teulada està en obres

Les obres de restauració de l'Església Parroquial de Santa Caterina Màrtir de Teulada ja estan en curs, un projecte valorat en 48.397,92€, dels quals 36.298,44€ són subvencionats per la Diputació Provincial d'Alacant. Aquesta actuació es troba inclosa a la campanya per a la rehabilitació de monuments de titularitat municipal i esglésies de 2022 i està dirigida per l'arquitecte Antoni Banyuls.

Aquestes obres es troben sota la supervisió de la regidoria de Cultura i el seu objectiu principal és conservar i protegir un dels monuments més emblemàtics de la localitat. Una actuació que es durà a terme amb exactitud i rigor perquè es tracta d'un edifici declarat Bé d'Interès Cultural (BIC)”, ha assenyalat la regidora. Les actuacions a la façana meridional es poden resumir en tres fases: lestudi arqueològic i arquitectònic; reparacions de desperfectes; i actuacions de renovació i conservació.

A la primera fase, s'està procedint a l'estudi arqueològic de l'arquitectura, per treure a la llum part de la terrassa del pas de ronda sobre la muralla de la fortalesa, cosa que permetrà conèixer els nexes entre els diferents dispositius de fortificació, com ara són les restes del baluard circular trobat a les excavacions arqueològiques realitzades el 2008 a la plaça de l'Església. Aquest estudi arqueològic i arquitectònic amb interès científic permetrà obtenir un coneixement més rigorós de la fàbrica, del pas de ronda sobre la muralla que facilitava l'accés a la barbacana, el qual revertirà en una comprensió més gran dels valors patrimonials del monument.

En segon lloc, l‟actuació se centrarà en la reparació de la coberta de teula sobre dues de les cinc capelles de la façana meridional, amb protecció contra la penetració de l‟aigua de pluja en aquest mur i fàbriques de l‟interior de la nau de l‟església.

I, en tercer lloc, l'eliminació d'un tram del revestiment continu de les fàbriques pètries de la façana meridional, fet amb morter de calç, guix i arrebossats de ciment (ara en descomposició i mal estat), que s'ha aplicat a la façana en diferents èpoques; neteja i consolidació dels carreus de pedra sorrenca de la portada lateral.

Durant la visita d'obres per part de l'alcalde, Raul Llobell, la regidora de l'àrea, Rosana Caselles i els tècnics de l'Ajuntament, es va informar de les primeres troballes arqueològiques sota la construcció.

“S'han trobat restes d'obres anteriors que podrien ser rescatades i restaurades per a la preservació del patrimoni arqueològic i cultural del BIC. Però per això esperarem que acabin els procediments pertinents i així poder estudiar quina és la millor manera de conservar i mostrar al públic la història d'aquesta antiga fortificació” ha declarat l'alcalde.