Tribunals

Els tribunals avalen a l'Ajuntament de Calp l'adjudicació del servei de neteja a Acciona

L'Ajuntament de Calp ha rebut l'aval dels tribunals davant del recurs interposat contra l'adjudicació del contracte del servei de recollida d'escombraries i neteja a l'empresa Acciona.

Fonts municipals expliquen que el recurs especial interposat al juny per la segona empresa classificada contra l'adjudicació del contracte del servei de recollida de RSU i neteja viària ha estat desestimat. Amb aquesta decisió del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals es torna a reactivar el contracte adjudicat per l'Ajuntament de Calp a Acciona per un import de 38.738.553,59 € i 9 anys.

En la seva resolució el Tribunal avala l'actuació de la Mesa de Contractació i del Comitè d'Experts i considera que la seva actuació s'ajusta a dret i aixeca la suspensió del procediment de contractació.

El pronunciament estableix que «Des del punt de vista procedimental, no es pot fer cap retret al procediment de valoració de les ofertes doncs; es va sol·licitar informe tècnic al Comitè d'experts, l'informe tècnic va ser emès, en data 30 de gener de 2023, i observat el seu contingut es pot concloure fàcilment que no hi ha cap defecte de motivació, ni error o arbitrarietat en les seves formulacions, ja que és suficientment detallat i omnicomprensiu de tots els aspectes de les ofertes dels licitadors».

Al ple del passat mes de maig es va adjudicar el contracte del servei de recollida de RSU i neteja viària a la mercantil Acciona per un import de 38.738.553,59 € i 9 anys de concessió després de la proposta realitzada per la Mesa de Contractació.

Al procés de licitació es van presentar cinc empreses. En aquest procediment va participar un Comitè d'Experts en la matèria, constituït per personal aliè a l'Ajuntament a excepció d'un dels membres, que va ser nomenat pel ple municipal. Aquest Comitè és el que va analitzar els criteris basats en judicis de valor. Després de l'informe d'aquest Comitè, la mesa va avaluar els criteris objectius mitjançant l'aplicació de les fórmules previstes a la Llei de Contractes al Sector Públic.

Tot i això al juny la segona mercantil adjudicatària, Actua Serveis i Medi Ambient, va interposar recurs davant el Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals que va paralitzar el procés d'adjudicació. Mentrestant el servei va continuar prestant-se de manera provisional com fins ara. Ara el recurs interposat per Actua Servicios y Medio Ambiento ha estat desestimat.

L'alcaldessa, Ana Sala, ha assenyalat que «els tribunals avalen que tot el procediment s'ha realitzat de manera correcta” i el que és important ara, ha afegit, és formalitzar com més aviat millor el contracte i iniciar-ne l'execució.