Política

El consistori calpí disposa d'un Pla de Mesures Antifrau amb un requisit exigit per la Unió Europea

Contempla la creació d'una bústia de denúncies

L'Ajuntament de Calp ja disposa d'un Pla de Mesures Antifrau, un document que recull disposicions de prevenció, detecció, correcció i persecució contra el frau, la corrupció i el conflicte d'interessos.

Es tracta de un requisit exigit per la Unió Europea per a totes les administracions públiques beneficiàries dels fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, a través del qual es gestionen els fons Next Generation, amb la finalitat de garantir que aquests ajuts s'utilitzen de conformitat amb les normes relatives a la lluita contra el frau. Segons assenyala el Reglament del Mecanisme de Recuperació i Resiliència de la UE, els Estats membres estan obligats a adoptar les mesures oportunes per prevenir, detectar i corregir el frau i la corrupció i exercitar accions legals per recuperar els fons que poguessin haver estat objecte d'apropiació indeguda.

Les mesures contemplades en aquest Pla Antifrau s'aplicaran a totes les persones de l'Ajuntament de Calp implicades en la gestió de diners públics i, en concret, a totes aquelles que tinguin algun tipus de relació amb el disseny, la gestió, l'elaboració o l'execució dels projectes que comptin amb finançament del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

Fonts municipals remarquen que encara que aquest mecanisme neix amb l'objectiu de lluitar contra el frau, la corrupció i el conflicte d'interès als fons Next Generation també es podrà aplicar per a qualsevol altre projecte engegat des de l'Ajuntament de Calp.

El Pla de Mesures Antifrau contempla la creació d'una bústia de denúncies a fi que la ciutadania pugui informar sobre fets que puguin constituir frau o irregularitat en relació amb projectes duts a terme per lAjuntament de Calp. Les denúncies podran presentar-se a través del web municipal – calp.es – de forma anònima o bé incorporant-hi les dades personals.

Així mateix, per garantir l'adequada aplicació d'aquest pla s'ha creat el Comitè Antifrau, constituït per diferents tècnics municipals, que s'encarregarà de, entre altres funcions, d'avaluar de forma periòdica el risc de frau i d'assegurar que hi hagi un control intern eficaç per prevenir i detectar els possibles fraus, obrir un expedient informatiu davant de qualsevol sospita i de resoldre'l, a més d'adoptar les mesures correctores oportunes si s'arribés a la conclusió que el frau s'ha produït.

Recentment el Ministeri Indústria, Comerç i Turisme ha donat el vistiplau al Pla de Sostenibilitat Turística Calp 2026 que suposarà una inversió de 2.001.722 euros dins de la segona convocatòria dels plans de Sostenibilitat Turística a Destinació dels fons Next Generation de la Unió Europea per al finançament a través d'aquestes ajudes europees.