Serveis Públics

Els veïns de Teulada podran beneficiar-se dajuts per a la rehabilitació de façanes

Les bases són a la seu electrònica de l'Ajuntament: https://teuladamoraira.sedelectronica.es/info.0

L'Ajuntament de Teulada hi destina 10.000 euros en subvencions per a l'adequació de façanes dins el nucli històric de Teulada. Així ho han donat a conèixer des de les regidories d'Hisenda i Participació Ciutadana, delegades a Verónica Martínez i Rosana Caselles, s'ha destinat 10.000€ a ajudes per a l'adequació de façanes al nucli històric de Teulada. El termini per sol·licitar la subvenció serà fins a l'11 de juliol.

Les persones interessades podran consultar les bases a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Teulada: https://teuladamoraira.sedelectronica.es/info.0. El termini màxim per presentar la justificació de la subvenció serà fins al 31 d'aquest mes.

Aquestes subvencions tenen per objecte ajudar a l'embelliment, recuperació i millora de les façanes dels edificis i cases que compleixin els requisits i estiguin ubicats dins de l'àrea denominada 'Teulada gòtica emmurallada', considerada Bé d'Interès Cultural (BIC).

El finançament de les subvencions previstes sefectuarà íntegrament des del Pressupost Municipal vigent, per un import de 10.000€ i amb un límit màxim de 2.000€ per finca. Això no obstant, si el nombre de sol·licituds presentades dins del termini fixat excedeix el límit global, s'estableix la possibilitat d'incrementar la dotació inicial de la partida mitjançant un expedient de modificació de crèdits, amb l'objectiu de satisfer la total demanda d'aquests ajuts.

La regidora d'Hisenda, Verónica Martínez, ha assenyalat que "es tracta de la segona remesa d'ajuts destinats a aquest fi, acumulant 30.000€ en total destinats a millorar, preservar i protegir el nostre nucli històric". Per la seva banda, la regidora de Participació Ciutadana, Rosana Caselles, ha afegit que “amb aquesta iniciativa, fruit dels suggeriments i la participació ciutadana, donem resposta a les demandes de veïns i veïnes del nucli antic de Teulada, així com contribuïm al manteniment del nostre patrimoni històric”.