Sanitat

El Departament de Salut de Dénia posa en marxa un programa al pacient crònic complex

Es tracta d'abordar un pla de cura integral del pacient, amb cites i proves programades al llarg de tot l'any

El DSD ha informat del disseny i posada en marxa d'un programa dirigit al Pacient Crònic Complex, que inclou persones dependents, amb patologies limitants i progressives, polimedicats i que requereixen assistència sanitària múltiple, a causa del seu deteriorament funcional.

Segons el Dr. José Bataller, Director en funcions d'Atenció Primària, “el pacient crònic complex és un perfil que va en augment, atesa la tendència demogràfica de la comarca de piràmide invertida, amb una població cada cop més envellida a Espanya i, a més mesura, a la Marina Alta, amb el considerable augment de residents europeus jubilats, que trien aquesta comarca per viure”.

El Programa de Crònic Complex és un circuit assistencial que engloba tenir cura d'aquest tipus de pacients, en qualsevol circumstància: des d'una situació d'estabilitat, passant per una agudització o la pròpia hospitalització. El programa es gestiona mitjançant les Unitats de Medicina i Infermeria Familiar i Comunitària, amb el suport d'altres especialistes de l'hospital.

Els professionals han desenvolupat un pla de cures integral del pacient, amb cites i proves programades al llarg de tot l'any, amb l'objectiu de monitoritzar-ne l'evolució. El programa, a més, treballa a l'apoderament del pacient per convertir-lo en subjecte actiu de la seva patologia. Segons el Dr. Bataller, “aquest conjunt de mesures també permet detectar de manera precoç les aguditzacions, actuar immediatament des del propi centre de salut i així evitar ingressos hospitalaris”.

El programa, que s'està pilotant a les zones bàsiques de salut d'Ondara i Pedreguer, i que s'estendrà a tots els centres de salut de la comarca, actua de manera complementària amb altres plans del departament, com ara el del Pacient Pal·liatiu o el de Insuficiència cardíaca. Els resultats estan sent molt bons, ja que aporten avantatges, com ara la proximitat del pacient als seus equips d'Atenció Primària, l'assistència integral i multidisciplinar -per la integració del programa amb els serveis hospitalaris-, la prevenció i l'abordatge precoç de descompensacions de la patologia crònica, la rehabilitació de les capacitats o la promoció de l'autonomia del pacient al seu entorn de vida.