Obres

Més de 5.600 habitatges es connectaran a la xarxa de sanejament municipal de Calp

Ubicades principalment en urbanitzacions i no disposen de connexió i realitzen el seu abocament a fosses sèptiques

El ple de Calp va aprovar de forma inicial el Pla Director de Sanejament i Pluvials, realitzat per Aguas de Calpe, que suposa una actualització del redactat el 2015, que ja posava de manifest la necessitat de connectar a la xarxa de sanejament municipal més de 5.600 habitatges (21% del total), ubicades principalment a les diferents urbanitzacions de Calp, que no disposen de tal connexió i realitzen el seu abocament a fosses sèptiques.

La finalitat del nou pla és millorar les xarxes de sanejament i de pluvials existents, obsoletes en alguns casos; emprendre les actuacions de millora necessàries a les actuals infraestructures per al control de desbordaments per tal d'evitar abocaments i contaminació; executar les infraestructures necessàries per dur a terme la connexió de les xarxes actuals amb què s'executin obligatòriament en el futur, per dotar tots els habitatges del municipi de sanejament; i, finalment, executar les restants xarxes de col·lectors que fossin necessàries fins a les escomeses domiciliàries.

El punt va comptar amb l?abstenció de Defendamos Calpe i el suport de la resta de forces polítiques, si bé els grups de l?oposició van posar en dubte que el pla, amb inversions estimades en 111 milions d?euros, s?arribi a executar.

Juan Manuel del Pi és el regidor del Cicle Hídric: