Obres

Benissa treu a licitació la instal·lació d'aparcabicis

Es finançarà amb fons de la Unió Europea

El departament de Turisme del ajuntament de Benissa, ha tret a licitació la contractació del subministrament i instal·lació d'equipaments d'infraestructura ciclista. Es tracta concretament de 10 suports per aparcar bicicletes, cinc d'acer galvanitzat i cinc fabricats amb plàstics reciclats. A més, també està prevista l'adquisició de 4 pals d'auto reparació.

El termini d'execució del contracte és de 3 mesos pels aparcaments i de 6 mesos pels centres mecànics. La missió principal d'aquestes instal·lacions es troba alineada amb els objectius de desenvolupament sostenible, especialment aquells relacionats amb salut i benestar, acció pel clima i comunitats sostenibles. Concretament, el plec de prescripcions tècniques descriu qüestions com ara el foment de la mobilitat ciclista, aparcaments segurs, desenvolupament d'itineraris urbans i pel litoral, reducció d'accessos als vehicles motoritzats, preservació de la biodiversitat, millora de les àrees degradades i la reducció de gasos contaminants.

El cost global del contracte és de 18.000 euros, IVA inclòs i es finançarà amb fons de la Unió Europea Next Generation.