Política

El servei de recollida de residus urbans i el Pla Especial de sequera s'abordaran aquesta tarda al ple de Calp

A les 17 hores se celebrarà el ple de març

Aquesta tarda, a les 17 hores, l'Ajuntament de Calp celebrarà el ple ordinari de març. Amb un extens ordre del dia. Entre els assumptes a tractar s'inclou l'aprovació del Pla Especial de Sequera elaborat per l'empresa mixta Aguas de Calpe, i l'acceptació pels integrants del ple, de la proposta d'adjudicatari realitzada per la mesa de contractació per al contracte del servei de recollida i transport de residus sòlids urbans i neteja viària, a favor de la licitadora Acciona.

Sobre aquest darrer punt, comentar que si el ple accepta la proposta, els serveis corresponents requeriran a Acciona Servei Urbans, que en el termini de deu dies hàbils, presenti la documentació prèvia a l'adjudicació, i es procedirà a l'adjudicació definitiva que s'haurà de produir de nou al ple municipal. Cal recordar que aquest contracte suma un import de gairebé 39 milions d'euros.

La sessió plenària es podrà seguir en directe al canal de YouTube de l'Ajuntament de Calp.