Uncategorized

Ajuts a la contractació d'autònomes embarassades o en tràmits d'adopció

Crema informa que el termini per a la presentació de les sol·licituds finalitzarà el 1 de setembre

Creama informa de les ajudes a la contractació per a les dones autònomes embarassades o en tràmits d'adopció. Poden ser beneficiàries daquesta convocatòria les dones treballadores autònomes que en el moment de la contractació subvencionable es troben embarassades o en procés dadopció durant el 2023.

El consorci explica que la Conselleria dEconomia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball ha convocat les subvencions de foment docupació. Aquesta convocatòria té per objecte la concessió de subvencions per fomentar l'emprenedoria a través del Programa de suport al manteniment del treball autònom de dones, pel qual s'atorga una subvenció per a la contractació de persones desocupades que efectuen dones autònomes embarassades o en procés d'adopció , per tal que puguin transferir-los el coneixement necessari que possibiliti el manteniment de lactivitat durant la baixa maternal.

L'import de la subvenció pujarà, en el cas de contractes temporals a jornada completa de almenys tres mesos de durada, a 1.500 euros. En el cas de contractes temporals a jornada completa de almenys 6 mesos de durada a 3.500 euros. Aquests imports s'incrementaran en 500 euros si es contracta una persona amb diversitat funcional o una dona.

Els contractes a temps parcial d'almenys trenta hores setmanals seran subvencionables amb reducció proporcional de la quantia de l'ajut.

El termini per a la presentació de les sol·licituds finalitzarà l'1 de setembre de 2023. Amb caràcter addicional a aquest termini general, les sol·licituds s'hauran de presentar en el termini de dos mesos des de la contractació objecte de la subvenció.

Les persones interessades en aquests ajuts poden obtenir tota la informació al CREAMA, a través de la xarxa d'Agències de Desenvolupament Local (ADL) de Benissa, Calp, Dénia, Gata de Gorgos, Pedreguer, Pego, Teulada-Moraira i Xàbia.