Serveis Públics

Calp canviarà la imatge urbana substituint material deteriorat i modernitzant el mobiliari

Surten a licitació els contractes per comprar mobiliari, jardineres, bancs, papereres, un gimnàs urbà i lluminàries

El Ajuntament de Calp ha publicat a la plataforma de contractació de l'estat la licitació de dos contractes amb un valor total de 353.725 €. Es tracta per una banda de la contractació de subministrament de mobiliari urbà amb tres lots diferents (vies públiques, parcs i jardins i gimnàs urbà) amb un preu total de 200.860 € i per altra banda la contractació de subministrament de fanals i altres elements de decoració amb tres lots diferents (columnes i lluminàries, decoració i radars pedagògics) per un valor total de 152.865 €. El termini de presentació dofertes dels sis lots finalitza el 24 de març.

En el contracte del subministrament de mobiliari urbà lot un s'inclou diversos tipus de papereres, bancs, jardineres de mida diferent i característiques i testos; el lot dos està destinat a parcs i jardins es compon de papereres, taules de diferents característiques, sorrals i bancs; i el lot tres compta amb un caminador el·líptic, un caminador en suspensió, banc d'abdominals, bicicleta de braços i banc de pedals. Es tracta d'un gimnàs urbà que substituirà el ja existent al passeig marítim i que està deteriorat pel temps i la seva exposició a la intempèrie.

Quant al contracte de il·luminació, el lot un inclou 38 columnes, 16 lluminàries, 68 fanals, 8 conjunts led, 4 lluminàries còniques, 10 projectors amb tractament marí per als passejos i 20 elements per a viari públic. El lot dos són elements lumínics de decoració com garlandes, cortines led o connectors i el lot tres fa referència a 6 unitats de radar pedagògic com els tres ja instal·lats a les avingudes Exèrcits Espanyols, Joan Carles I i Diputació.

Amb això es pretén renovar la imatge urbana del municipi, substituir el material deteriorat i modernitzar alguns aspectes del mobiliari urbà. Sobre això l'alcaldessa, Ana Sala, ha assenyalat que «l'Ajuntament de Calp està invertint per millorar la imatge del municipi, surten a licitació dos contractes importants de més de 300.000 €, un per comprar mobiliari, jardineres, bancs, papereres, un gimnàs urbà, etc. L?altre contracte és per adquirir, sobretot, lluminàries i material elèctric, decoració lumínica i sis radars pedagògics, no sancionadors».

Aquest matí operaris dels Serveis generals han instal·lat un aparca bicis a la plaça Colón fabricat per les mateixes brigades a partir de material reciclat provinent de tanques públiques en desús.