Rosa Català, protagonista de "Déu et salve, Maria", il·lusionada davant l'arribada del curt al Festival Internacional de Kosovo

Escolta Rosa Català, actriu