Benimarraig a festes

Escolta Anabel Capó, presidenta de l'Associació de Veïns de Benimarraig