Serveis Públics

Ja està obert el termini de sol·licitud d'ajuts per a la replantació a terrenys agrícoles

El termini de presentació de sol·licituds es prolongarà fins al 29 de maig

L'ajuntament de Teulada, ha anunciat que ja hi és obert el termini de sol·licitud dajuts per a la replantació en terrenys agrícoles del municipi. El termini de presentació de sol·licituds es prolongarà fins al 29 de maig de 2023, i les persones interessades poden executar les actuacions subvencionables dins de l'any natural, és a dir, fins al 31 de desembre de 2023.

Aquesta convocatòria té per objecte proporcionar suport econòmic a les actuacions de replantació de terrenys agrícoles per disminuir els costos dexplotació derivats de la posada en cultiu i manteniment, a fi de promoure'n la continuïtat.

Entre les actuacions subvencionables es troben els treballs de preparació del terreny per a la seva posada en cultiu (esbrossada i eliminació de males herbes, arada, incorporació d'esmenes i/o adobs no químics al sòl); i l'adquisició i plantació de plançons de les següents espècies vegetals: garrofer, olivera i/o vinya.

Fonts municipals informen que inicialment s'han destinat 10.000€ per a la concessió de la subvenció esmentada. Això no obstant, si el nombre de sol·licituds presentades dins del termini fixat excedeix el límit global, es podrà incrementar.

Es podrà atorgar un ajut màxim de 1.600€ per la plantació de garrofers; 2.400 € per la plantació d'oliveres; i 7.155 € per la plantació de vinyes.

A més, cal assenyalar que es realitzarà el pagament anticipat del 70% de l'import concedit de la subvenció, amb caràcter previ a la seva justificació, d'acord amb allò establert a l'Ordenança municipal reguladora de subvencions i premis.

Els interessats podran consultar les bases de la dita subvenció i podran realitzar les sol·licituds a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Teulada: https://teuladamoraira.sedelectronica.es/info.0